Nopef

Nopef -  Kansainvälistyminen huomion keskipisteenä

 

Nopefin toimintaa rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston varoin. Varat käytetään pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen myöntämällä edullisia lainoja niiden esitutkimushankkeiden osa-rahoittamiseen, jotka tähtäävät yritysten kansainvälistymiseen. Nopef tukee esitutkimushankkeita, jotka sen mielestä ovat kaupallisesti toteutuskelpoisia.

 Toimimme yhteistyössä Nopefin kanssa antaaksemme Teille kattavan kuvan liiketoimintanne kehitysmahdollisuuksista Venäjällä. Nopef rahoittaa osan tämän yhteistyön kustannuksista. Avustamme hakemusten valmistelussa ja järjestämme asiakkaan tukena yhteistoiminnan Nopefin kanssa.