Kunnallinen energiatehokkuussuunnittelu Murmanskin kaupungissa

 

Tilaaja: Norjan Barents-sihteeristö

Hankkeen toteutusaika: 2005-2006

Kunnallinen energiatehokkuussuunnittelu Murmanskin kaupungissa – 1.vaihe (Municipal Energy Efficiency Planning in Murmansk - Stage 1). Kapasiteetin käytön tehostamisen ohjelma lanseerattiin Murmanskin kaupungissa Norjan Barents-sihteeristön rahoitustuella joulukuussa 2005 ja lopetettiin huhtikuussa 2006.
Storvik Consult toteutti ohjelman yhteistyössä Murmanskin kaupunginhallinnon, ENSI – Energy Saving International AS -yhtiön ja Murmanskin alueen energiatehokkuuskeskuksen  kanssa.
Ohjelman yleistavoite oli vähentää energiakulutusta (ja energiakustannuksia) kunnallisissa rakennuksissa ja tätä kautta parantaa kunnallistaloutta sekä julkisten rakennusten ja asuinrakennusten sisäilmaa.