Öljytuotteiden saastuttaman maaperän kartoitus Arkangelin alueella

 

Tilaaja: Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO)
Hankkeen toteutusaika: 2010

Storvik Consult on tehnyt NEFCO:n toimeksiannosta esitutkimuksen tarvittavista toimenpiteistä, jotka koskevat Venäjän Barentsin alueen öljytuotteilla ja muilla vaaralisilla aineilla saastuneita maita; tietojen keräämistä, rekisteröimistä ja muokkaamista.

Hanke rahoitettiin Barents Hot Spots Facility –rahaston varoin NEFCO:n johdolla.  Kohteena olivat Venäjän Barents-alueen ympäristöä saastuttavat kohteet (hot spots) ja  ongelmien ratkaisut.