Öljyntorjuntajärjestelmän parantaminen perustamalla öljyntorjunnan tietokannan (Kolarctic Project)

Tilaaja: Murmanskin alueen standardisoinnin, mittaustekniikan ja testauksen alueellinen keskus –Hankkeen vetäjä
Toteutusaika: 2011 – 2015

Storvik Consult oli yksi "Enhancement of Oil Spill Response System by Establishing Oil Database" –hankkeen (Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 –ohjelman raihoittaman) partnereista. Hankkeen tavoitteena oli luoda järjestelmä kansainvälisten torjuntatahojen välisen koordinoinnin tehostamiseksi. Järjestelmä ottaa huomioon laboratoriotutkimusten perusteella tehdyn öljyn käyttäytymisen ennustamisen Venäjän öljyvuotojen aiheuttamissa hätätilanteissa pohjoisilla merialueilla.

Hankkeen partnerit: Murmanskin alueen standardisoinnin, mittaustekniikan ja testauksen alueellinen keskus (MCSM), OOO Storvik Consult,  FSUE Itämeren pelastushallinnon pohjoinen haarakonttori, Murmanskin hydrometeorologian ja ympäristön seurannan hallinto (Hydromet), Nortech Oulu, Norjan rannikkohallinto, Troms ja Finnmark, Murmanskin alueen taloudellisen kehityksen ministeriö, Suomen ympäristökeskus.

Storvik Consult:n rooli projektissa oli auttaa hankkeen vetäjää hallinnoimaan hanketta, raportoimaan, koordinoimaan partnereiden välistä yhteistyötä sekä antaa käännös- ja tulkkauspalveluita hankkeen tarpeisiin.