You are here

Maaperän kunnostus Krasnoen kylässä

 

Tilaaja: Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO)
Hankkeen toteutusaika: 2011 - 2012

Öljytuotteiden saastuttaman maaperän kunnostus Vienanjoen ja Vienanmeren vesistön luonnonsuojelualueella Primorjen Arkangelin alueen Krasnoen kylän läheisyydessä –hanke oli yksi Venäjän Federaation arktisen meriympäristösuojelun kansallisen toimintaohjelman tukeminen (NPA–Arctic Project) –hankkeen puitteissa suoritettavista esi-investointitutkimuksista.

Kyseessä oleva tehtävä suoritettiin hankkeen toisessa vaiheessa. Hankkeen (öljytuotteiden saastuttama maaperä) päätavoitteena oli arvioida geologisen ympäristötutkimuksen avulla saastumisen vaikutuksia ympäristöön ja luoda perusta kunnostustoimenpiteiden kehittämistä varten.