Öljyvahinkojen torjuntajärjestelmä

 

Tilaaja: NPA-Arctic Project/ NEFCO
Hankkeen toteutusaika: vuoden 2012 aikana

Storvik Consult on tehnyt tutkimuksen tärkeimmistä keinoista, joita voi soveltaa Venäjän kansallisen arktisten öljyvahinkojen torjuntajärjestelmän parantamiseksi. Arktisen meriympäristösuojelun kansallinen toimintaohjelma (NPA–Arctic Project) -pilottihankkeessa tutkimusesimerkkeinä käytettiin Barentsinmerta ja Vienanmerta.

Hanke rahoitettiin NEFCO:n ja UNEP/GEF:n Venäjän Federaatio - arktisen meriympäristösuojelun kansallisen toimintaohjelman tukeminen (NPA-Arctic Project) -hankkeen johtokunnan varoin.