Alueelliset esi-investointitutkimukse

 

Tilaaja: NPA-Arctic Project
Hankkeen toteutusaika: 2008 - 2010

Maailman ympäristörahasto (GEF)  rahoitti UNEP:n kautta Venäjän Federaatio - arktisen meriympäristösuojelun kansallisen toimintaohjelman tukeminen (NPA–Arctic Project) –hankkeen, jonka yleismaailmallinen ympäristötavoite on suojella maailman meriympäristöä, jossa arktisilla merialueilla on keskeinen rooli.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult:n tehtävä oli valmistella esi-investointitutkimukset 5-8 valitulle investointihankkeelle näiden toteuttamiseksi Venäjän Keskiarktisen alueella.  Siihen kuuluvat Arkangelin alue, Nenetsian autonominen piirikunta,  Komin tasavalta ja Jamalin Nenetsian autonominen piirikunta. Kyseessä oleviin hankkeisiin sisältyivät seuraavat kohteet: jätevesien puhdistaminen, jätehuolto ja öljytuotteden käsittelystä aiheutunut saastuttaminen.