Arktisen liikenteen tulevaisuus

 

Tilaaja: Suomen liikennevirasto
Hankkeen toteutusaika: lokakuu 2011 – tammikuu 2012

Rooli hankkeessa: Storvik Consult teki tutkimuksen Suomen liikennevirastolle tulevaisuuden liikennetarpeista Arktiksella alueella. Tutkimus kattoi Suomen Lapin, Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Venäjän Murmanskin läänin.  Työ kohdistui erityisesti kaivosteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden nykyisiin ja tuleviin raskaisiin kuljetuksiin. Erityisesti selvitettiin Pohjoisen meritien vaikutusta globaaleihin kuljetustarpeisiin.