Keskiasteen koulun rakentaminen Narjan-Marissa

Storvik Consult :: Construction of a new secondary school in Naryan-Mar

Tilaaja: Total E&P Russie, Statoil ASA
Hankkeen toteutusaika: 2008 - 2010

Vuonna 2007 öljy-yhtiöt Total ja Statoil (Kharyagan öljykentän hyödyntämisen keskeisinä investoijina) päättivät tukea Nenetsin autonomista piirikuntaa rakentamalla uuden keskiasteen koulun Narjan-Mariin. Alueen huonosta liikenneinfrastruktuurista johtuen  koulun rakentaminen oli välttämätöntä, koska piirikunnasta ei ollut tieyhteyttä Keski-Venäjälle. Rakentamisolosuhteet olivat vaikeat johtuen sekä ilmastollisista syistä että jäisestä maaperästä ja erittäin tiukasta aikataulusta

Storvik Consult vastasi asiantuntijana rakentamisen eri vaiheiden järjestämisestä ja hallinnoinnista.  Storvik Consult valvoi rakentamisen toteutusta, suunnitelmien, kustannusarvion ja aikataulun noudattamista sekä koordinoi hankkeeseen osallistuneiden osapuolten yhteistyötä. Storvik Consult arvioi teknisen dokumentaation ja lisähankkeiden tarpeellisuuden, suositteli toimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi ja kokonaiskustannusten optimoimiseksi.