Konsultointi ja avustaminen Norwegian People's Help:n projektissa

Tilaaja: Norwegian People’s Help:n Venäjän sivutoimisto (Norsk Folkehjelp)
Hankkeen toteutusaika: 2002-2005

Humanitäärinen järjestö Norwegian People’s Help on toteuttanut useita kansainvälisiä sosiaalihankkeita Murmanskin alueella. Näihin kuuluvat mm. kolmen vapaaehtoiskeskuksen perustaminen Murmanskissa sekä perheiden ja lasten tukikeskukset Umbassa, Nikkelissa ja Revdassa, samoin Montšegorskin erityistukea tarvitsevien lasten internaattikoulun kunnostustyöt ja niin ikään internaattityöpajojen perustaminen vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville Murmanskissa.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult  konsultoi oikeudellisissa kysymyksissä, hoiti kunnostustöiden teknisen ja kustannusvalvonnan sekä antoi suosituksia ja hankkeen toteuttamisessa.