Roadscanners Norway AS

Tilaaja: Roadscanners Norway AS
Toteutusaika: 2013 lähtien

Roadscanners Oy on konsultointiyritys, joka tarjoaa palveluita liikenneinfrastruktuurin kunnon tarkistamiseen ja korjaamiseen. Roadscanners Oy on perustettu vuonna 1997 ja sen pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä. Yrityksen konsultointitoimistoja sijaitsee myös Tampereella ja Helsingissä. Yritysryhmään kuuluu myös neljä tytäryhtiötä: Roadscanners Sweden AB, joka sijaitsee Borlängessä Ruotsissa, Roadscanners Central Europe s.r.o., joka sijaitsee Prahassa Tšekissä, Norjan Kirkkoniemessä sijaitseva Roadscanners Norway AS ja USA:n Doverissa sijaitseva Roadscanners USA Inc.

Roadscanners tarjoaa maailmanlaajuisesti tuotteitansa kaikilla osa-aloilla, joista ovat konsultointi, ohjelmistot ja laitteet. Yhtiön toiminnan pääpaino on teiden, rautateiden, katujen, siltojen ja lentokenttien rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon analysoinnissa ja ongelmien tunnistamisessa sekä kohteiden perusteellisessa kunnostustyössä. Roadscanners Oy:n erityisosaamista ovat maatutkaluotaus (GPR) ja rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) menetelmien käyttö teiden mekaanisten ominaisuuksien tutkimisessa. Yhtiöllä on sekä osaamista että lasertutkalaitteita ja lämpökameroita.

Heinäkuussa 2013 Roadscanners Oy (Rovaniemi) ja Storvik & Co AS perustivat yhteisyrityksen, Roadscanners Norway AS, korkean teknologian ratkaisujen tarjoamiseksi Norjan tiehallinnolle, Norjan Rautatiehallinnolle ja urakoitsijoille.