Avustaminen Save the Children Norway -järjestön projektissa

Tilaaja: Save the Children Norway -järjestön Venäjän sivutoimisto (Redd Barna)
Hankkeen toteutusaika: 2004-2006

Save the Children Norway ja Murmanskin kaupunginhallinto avasivat yhdessä  Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja huumeiden käytön torjuntakeskuksen Murmanskissa. Hanke oli osa Murmanskin alueen nuorisoon kohdistuvaa sosiaaliohjelmaa.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult valvoi keskuksen rakentamista ja kunnostuksen teknistä toteutusta, suoritti kustannusseurantaa ja antoi suosituksia hankkeen toteutuksen optimoinnista.