Ydinsukellusveneiden purkaminen

Tilaaja: Norjan ulkoasiainministeriö
Hankkeen toteutusaika: 2003 – joulukuu 2009

Norjan ulkoasiainministeriön valitsemana Storvik Consult on osallistunut aktiivisesti Venäjän federaation sotalaivaston monikäyttöisten ydinsukellusveneiden purkamiseen.

Vuosina 2003 - 2009 Arkangelin alueella sijaitsevassa Zvyozdoschkan laiva-, huolto- ja korjaustelakalla ja Murmanskin alueen Nerpan korjaustelakalla purettiin yhteensä neljä Viktor-luokan ydinsukellusvenettä ja yksi Marraskuu-luokan ydinsukellusvene siten, että purkutuloksena jäljelle jäi vain kolmiosastoisia tai yksiosastoisia yksiköitä.

Marraskuu-luokan ydinsukellusveneen purkamisen viimeinen osaprojekti (Marraskuu-luokan ydinsukellusvene 291) toteutettiinn Nerpan korjaustelakalla  Norjan ja YK:n yhteisrahoituksella.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult osallistui ko. hankkeisiin hoitamalla sopimusta edeltävät neuvottelut, tekemällä sopimukset Luoteis-Venäjän korjaustelakoiden kanssa, valvomalla ympäristösuojelutoimia sekä asiakirjojen valmistelua. SC valvoi myös varsinaisia purkamistöitä, jotta ne mahdollisimman tarkoin noudattivat suunnitelmaa, budjettia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia.