Lisäsyöttövesijärjestelmä hätätilanteita varten

Tilaaja: Norjan säteilysuojeluviranomainen
Hankkeen toteutusaika: 1999 - 2003

Kuolan ydinvoimalassa, sen VVER 440-tyypin reaktorin  pää- ja apusyöttö-vesipumput samoin kuin jälkilämmön poistopumput oli alunperin sijoitettu turbiini-rakennuksessa lähelle toisiaan. Tulipalo- tai tulvatapauksessa vaarana oli, että kaikki  pumput eivät olisi toimineet käytännössä. Lisäsyöttövesijärjestelmä otettiin käyttöön 3. ja 4. reaktoreissa niiden vaurioitumisen estämiseksi hätätilanteessa. Järjestelmä on täysin itsenäinen ja fyysisesti eristetty sekä varsinaisesta että siihen kuuluvasta hätä-syöttövesijärjestelmästä.

Norjan, Suomen ja Ruotsin hallitusten muodostama konsortio rahoitti järjestelmän ne komponentit, joita ei ollut saatavilla Venäjältä.

Päärahoittajana Norja vastasi hankkeen johtamisesta sekä teknisistä asiantuntijapalveluista. Storvik Consult vastasi hankkeen käytännön johtamisesta länsimaisten rahoittajien puolesta.