Ydinsukellusveneiden reaktorien osastojen muuttaminen

Tilaaja: Norjan ulkoasiainministeriö
Hankkeen toteutusaika: tammikuu 2008 – joulukuu 2009

Hanke edellytti Norjan ja Nerpan korjaustelakan välistä sopimusta. Sopimus koski ydinsukellusveneiden reaktorien kolmiosastoisten yksiköiden muuttamista täysin suojatuiksi yksiosastoisiksi yksiköiksi ja varastoitaviksi maalla sijaitsevaan Saida-lahden varastoon.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult hallinnoi hanketta, valmisteli sopimukset, järjesti hintaneuvottelut Nerpan kanssa, valvoi hankkeen toteutusta, budjetin ja aikataulun noudattamista sekä teknistä asiantuntijatukea. 

Storvk Consult: 5/23 office 645, Vorovskogo str., Murmansk, RUSSIA / Tel. +7 8152 488 290 / Fax +7 8152 690 290 / E-Mail: murmansk@storvik.com