Tutkimus Kharyaga-esiintymän laitetoimittajista

Tilaaja: Total E&P Russie
Hankkeen toteutusaika: 2007 – 2008

Total Exploration Production Russie:n pyynnöstä Storvik Consult suoritti Venäjän Nenetsian Kharyaga-esiintymän kehittämishankkeen kolmatta vaihetta varten selvityksen laitteiston toimittajista ja valmistajista. Tutkimus sisälsi tiedot laitteiston valmistajista ja toimittajista eri puolilta Venäjää sekä näiden arvioinnin. Arviointikriteerit olivat: Total Exploration Production Russie:n asettamien vaatimusten täyttäminen, laadun varmistus, valvontajärjestelmien saatavuus, toimitusehdot jne.