Andrejevan lahden rannalla sijaitsevan käytetyn ydinpolttoaineen varastointialueen kunnostus ja puhdistus

Andrejevan lahden rannalla sijaitseva Neuvostoliiton sotalaivaston entinen tekninen rannikkotukikohta on perustettu 1960-luvulla. Se on tarkoitettu ydinkäyttöisten sukellusveneiden ja jäänmurtajien nestemäisten ja kiinteiden radioaktiivisten jätteiden - sekä uuden että käytetyn - ydinpolttoaineen varastoimiseen

Ydinsukellusveneiden purkaminen

Norjan ulkoasiainministeriön valitsemana Storvik Consult on osallistunut aktiivisesti Venäjän federaation sotalaivaston monikäyttöisten ydinsukellusveneiden purkamiseen

Ydinsukellusveneiden reaktorien osastojen muuttaminen

Hanke edellytti Norjan ja Nerpan korjaustelakan välistä sopimusta. Sopimus koski ydinsukellusveneiden reaktorien kolmiosastoisten yksiköiden muuttamista täysin suojatuiksi yksiosastoisiksi yksiköiksi ja varastoitaviksi maalla sijaitsevaan Saida-lahden varastoon

Lepse-ydinpolttoainevarasto

Vuonna 2008 Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) ja Venäjän ydin- ja säteilyturvallisuuskeskus allekirjoittivat täytäntöönpanosopimuksen väliaikaisena ydinjätevarastona toimivan Lepse-huoltoaluksen käytöstä poiston 1.vaiheen rahoittamiseksi

Papa-luokan ydinsukellusvene

Vuonna 2008 Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) ja Venäjän ydin- ja säteilyturvallisuuskeskus allekirjoittivat rahoitus- ja täytäntöönpanosopimuksen Papa-luokan ydinsukellusveneen (tehdasnumero 501) käytetyn ydinpolttoaineen poistamisesta ja varastoimisesta

Ydinjäänmurtajat

Storvik Consult avusti hankkeissa, joissa arvioitiin ja uudelleen suunniteltiin ydinjäänmurtajien Sovetsky Soyuzin, Yamalin ja Arktikan, ydinkäyttöisen rahtilaivan Sevmorputin, uivan teknisen tukikohdan Lotan ja ydinkäyttöisten jäänmurtajien tukikohdan Atomflotin turvallisuusjärjestelmät

Arktinen sotilaallinen ympäristöyhteistyö

Tähän kansainväliseen ohjelmaan sisältyi kiinteitä radioaktiivisia jätteitä käsittelevän siirrettävän laitekokonaisuuden suunnitteleminen, rakentaminen ja käyttöönotto

Lisäsyöttövesijärjestelmä hätätilanteita varten

Kuolan ydinvoimalassa, sen VVER 440-tyypin reaktorin  pää- ja apusyöttö-vesipumput samoin kuin jälkilämmön poistopumput oli alunperin sijoitettu turbiini-rakennuksessa lähelle toisiaan. Tulipalo- tai tulvatapauksessa vaarana oli, että kaikki  pumput eivät olisi toimineet käytännössä